Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas


14-Apr-2017 14:46

Ang guho ng Masjid na yaon ay naroroon pa rin magpahanggang ngayon.Si Sharif Makhdum ay namatay sa pulo ng Sibutu at ang kanyang puntod sa ngayon ay patuloy na dinadalaw ng mga turista.Ang Islam ay nakaabot sa mga isla noong ika-12 at ika-14 na siglo mga higit dalawang daan taon bago ang pagdating ng mga Kastila ng nagpakilala ng Kristiyanismo sa Pilipinas.Ang Islam ay dinala ng mga Arabong mangangalakal at maninirahang Muslim mula sa mga sultanatong Kapuluan ng Malay. Ang relihiyong Islam ay dinala ng mga mangangalakal na Persian Bengali at Gujerati o mga Arabo sa Sulu.Ang Islam ay ipinakilala sa Pilipinas noong taong 1380 CE ng isang Arabong misyonero na nagngangalang Sharif Makhdum na dumaong sa Sulu.Itinayo niya ang unang Masjid (mosque) sa Pilipinas sa lugar ng Tubig-Indangan sa pulo ng Simunol.Si Awliya ay nagpakasal sa isang dalagang galing sa langit na nagkaanank ng babaeng tinawag na paramisuli o prinsesa.

Ayon sa Tarsila, si Tuan Mashaika ay dumating sa Jolo, sa Maimbung at nagpakasal sa anak ng isang namumunong pamilya.

Tulad ng ibang mga pinunong Arabo, itinatag ni Abu Bakr ang lehitimasiya ng kanyang dinastiya sa pag-aangking isa siyang direktang inapo ni propeta Muhammad.

Ang pagdating at pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao ay itinuturo kay Sharif Kabungsuwan na dumating sa Maguindinao noong 1515 mula Johor.

Siya ay iniulat na anak ng prinsesang Malaccan at Arabong Sharif Ali Zain ul-Abidin at dumating kasama ng kanyang mga mandirigma upang magtatag ng isang prinsipiladidad.

Siya ay nagtatag ng mga alyansa sa pamamagitan ng maraming mga kasal.Siya ay lumunsad sa Maguindanaw (na ngayon ay Cotabato) noong taong 1475 CE at di nagtagal ay nag-asawa siya kay Putri Tunina.Sila ang mga unang Sultan at Sultana ng Maguindanaw.Si Abu Bakr ang nagtatag ng Sultanata ng Sulu kaya’t siya at ang kanyang asawa ang naging mga unang Sultan at Sultana ng kalupaan.